เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000649
หมายเลขทรัพยากรi00000673
บาร์โค้ด1010000000567
เล่ม1B
ฉบับ24
แหล่งจัดเก็บBook (Chinese)
วันที่นำเข้า29 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม4