เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000649
หมายเลขทรัพยากรi00000676
บาร์โค้ด1010000000570
เล่ม1B
ฉบับ26
แหล่งจัดเก็บBook (Chinese)
วันที่นำเข้า4 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0