เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000649
หมายเลขทรัพยากรi00000770
บาร์โค้ด1010000000664
เล่ม1
ฉบับ41
แหล่งจัดเก็บBook (Chinese)
วันที่นำเข้า11 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม17