เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000649
หมายเลขทรัพยากรi00000802
บาร์โค้ด1010000000696
เล่ม1B
ฉบับ31
แหล่งจัดเก็บBook (Chinese)
วันที่นำเข้า14 Aug 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0