เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003320
หมายเลขทรัพยากรi00007010
บาร์โค้ด1010000006629
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บราชวงศ์จักรี (Chakri Dynasty)
วันที่นำเข้า4 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0