เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001161
หมายเลขทรัพยากรi00008319
บาร์โค้ด4010000000395
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บAccompanied Materials
วันที่นำเข้า3 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0