เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001161
หมายเลขทรัพยากรi00008320
บาร์โค้ด4010000000397
เล่ม1
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บAccompanied Materials
วันที่นำเข้า3 Dec 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0