ฐานข้อมูลงานวิจัย(ThaiLIS)
วันที่ประกาศ : 25 May 2021 11:42

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในสถาบันฯ

คลิกเข้าใช้งาน ThaiLis