ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (online Database) หนังสือ e-book
วันที่ประกาศ : 20 Jun 2019 12:14

      เนื่องจากบริษัท booknet เปิดฐานข้อมูลหนังสือ e-book ให้อาจารย์ ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ชื่อว่า iGLibrary แบบสหสาขาวิชา ที่รวบรวม หนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมเนื้อหา อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download มี Search Engine, Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่างๆ (Tools) ตามลิงค์ ด้านล่างนี้

https://portal.igpublish.com/iglibrary/  

เพื่อให้อาจารย์ สามารถสืบค้น และDownload หนังสือ e-book สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการอ้างอิงได้ในช่วงทดลองใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2562  กรณีใช้ภายในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทุกท่านสามารถ Copy, Print, Download ได้ กรณีใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ภายนอกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุณาติดต่อขอรับ ID และ PW ที่วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) ที่เบอร์ 3280, 3283 หรือ e-mail : library@cdti.ac.th