ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการในช่วงปิดภาคการศึกษา


วิทยทรัพยากร(ห้องสมุด)​ ขอปรับเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
วันจันทร์ -​วันศุกร์ เวลา 08.30 -​ 16.30 น.
ปิดบริการ วันเสาร์ -​ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
วันที่ประกาศ 8 Mar 2021 13:19 | View [5]

จดหมายข่าววิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563


จดหมายข่าววิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

 
วันที่ประกาศ 15 Jan 2021 14:34 | View [6]

ขยายเวลายืมในช่วง Covid-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร


ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด)
ขยายระยะเวลาการยืมหนังสือให้กับนักศึกษาและบุคลากร
จากเดิม 15 วัน เป็น 30 วัน
และเพิ่มการต่ออายุการยืม จากเดิม 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง
โดยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถต่ออายุการยืมได้ด้วยตนเองผ่านเว็บ OPAC lib.cdti.ac.th หรือติดต่อให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
e-mail : library@cdti.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 02 280 0551 ต่อ 3280, 3282, 3283
 
วันที่ประกาศ 6 Jan 2021 14:30 | View [9]

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการในช่วง Covid-19 ระบาด


งานวิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการในช่วง Covid-19 ระบาด

ระหว่าง 4- 15 มกราคม 2564

จากเดิม วันจันทร์-ศุกร์ 07.30-18.30น. เป็น 08.30-16.30น.

และปิดบริการในวัน เสาร์-อาทิตย์

 
วันที่ประกาศ 6 Jan 2021 14:27 | View [8]

Page :  1